Bài 2 mục III trang 84 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 84 VBT Sinh học 8: Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trao đổi chất là biểu hiện bên ngoài của quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng

Lời giải chi tiết

Mọi hoạt động sống của cơ thể đều cần năng lượng, năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa. Nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động sống.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close