Bài 2 mục III trang 73 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 73 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời không đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời không đúng.

Với một khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa diễn ra ở ruột non có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa là:

  a) Axit amin.
  b) Glixêrin.
  c) Đường đơn.
  d) Chất xơ.
  e) Axit béo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tiêu hóa ở ruột non

Lời giải chi tiết

Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là: đường đơn 6 cacbon, các axit amin, axit béo và glixêrin, các vitamin, các muối khoáng.

Câu không đúng là:

 

  a) Axit amin.
  b) Glixêrin.
  c) Đường đơn.
x d) Chất xơ.
  e) Axit béo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài