Bài 15 trang 62 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 62 VBT toán 7 tập 1. Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ...

Quảng cáo

Đề bài

 Cho biết \(3\) người làm cỏ một cánh đồng hết \(6\) giờ. Hỏi \(12\) người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch:

Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

\( \dfrac{x_{1}}{x_{2}}= \dfrac{y_{2}}{y_{1}}; \dfrac{x_{1}}{x_{3}}= \dfrac{y_{3}}{y_{1}}\); ...

Lời giải chi tiết

Vì khối lượng công việc là không đổi và năng suất làm việc của mỗi người là như nhau nên số người tỉ lệ nghịch với số thời gian phải làm xong. \(\left( {x \in \mathbb N^*;y > 0} \right)\)

Gọi \(x\) là số người làm và \(y\) là số thời gian (bằng giờ) làm xong.

Ta có: \(xy=a\) \(\left( {a \ne 0} \right)\)                       (1)

Theo điều kiện của bài toán ta có \(x=3\) và \(y=6\).

Thay các giá trị của \(x\) và \(y\) đã cho vào (1) ta có \(a=3.6=18\).

Vậy khi \(x=12\) thì \(y = \dfrac{a}{x} = \dfrac{{18}}{{12}} = 1,5\)

Trả lời: \(12\) người làm cỏ xong cánh đồng đó hết \(1,5\) giờ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close