Bài 13 trang 61 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 61 VBT toán 7 tập 1. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không ...

Quảng cáo

Đề bài

Hai đại lượng \(x\) và \(y\) có tỉ lệ nghịch với nhau hay không, nếu:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch thì \({x_1}{y_1} = {x_2}{y_2} = {x_3}{y_3} =  \ldots  = a\). Nên để kiểm tra trong tửng bảng hai đại lượng \(x\) và \(y\) có tỉ lệ nghịch với nhau hay không thì ta tính tích từng cột. Nếu các tích ở tất cả các cột đều giống nhau thì \(2\) đại lượng đó tỉ lệ nghịch với nhau.

Lời giải chi tiết

Ta biết nếu hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỉ lệ nghịch với nhau thì tích hai đại lượng \(x\) và \(y\) không đổi. Ta xét tích của \(xy\).

1) Theo bảng a) ta có: \(1.120 = 2.60 = 4.30 = 5.24 =8.15\)

Vậy hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỉ lệ nghịch.

2) Theo bảng b) ta có: \(5.12,5 = 62,5\) nhưng \( 6.10=60\) mà \(60 ≠ 62,5\)

Vậy hai đại lượng \(x\) và \(y\) không tỉ lệ nghịch.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close