Giải bài 1.23 trang 24 Chuyên đề học tập Toán 10 – Kết nối tri thức

Bạn Mai có ba lọ dung dịch chứa một loại acid. Dung dịch A chứa 10%, dung dịch B chứa 30% và dung dịch C chứa 50% acid

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo

Đề bài

Bạn Mai có ba lọ dung dịch chứa một loại acid. Dung dịch A chứa 10%, dung dịch B chứa 30% và dung dịch C chứa 50% acid. Bạn Mai lấy từ mỗi lọ một lượng dung dịch và hòa với nhau để có 50g hỗn hợp chứa 32% acid này và lượng dung dịch loại C lấy nhiều gấp đôi dung dịch loại A. Tính lượng dung dịch mỗi loại bạn Mai đã lấy.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Gọi lượng dung dịch A, B, C Mai đã lấy lần lượt là x, y, z (g) (\(x,y,z \ge 0\))

Khi hòa với nhau thu được 50g hỗn hợp mới nên ta có: \(x + y + z = 50\)

Phần trăm lượng acid trong dung dịch mới là: \(10x + 30y + 50z = 32.50\)

Lượng dung dịch loại C lấy nhiều gấp đôi dung dịch loại A hay \(z = 2x\)

Từ đó ta có hệ phương trình bậc nhất ba ẩn \(\left\{ \begin{array}{l}x + y + z = 50\\10x + 30y + 50z = 32.50\\2x - z = 0\end{array} \right.\)

Dùng máy tính cầm tay, giải hpt ta được \(x = 5,y = 35,z = 10\)

Vậy Mai cần hòa 5g dung dịch A cùng 35g dung dịch B với 10g dung dịch C.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close