Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 15, 16, 17, 18

  Cân bằng phản ứng hóa học đốt cháy octane trong oxygen. Gọi x, y, z lần lượt là số gà trống, số gà mái, số gà trống cần chuyển sang mục đích nuôi lấy thịt trong đàn gà.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 18, 19, 20

  Xét thị trường hải sản gồm ba mặt hàng là cua, tôm và cá. Kí hiệu x, y, z lần lượt là giá 1 kg cua, 1kg tôm và 1kg cá (đơn vị nghìn đồng).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 1.7 trang 20

  Cho hàm cung và hàm cầu của ba mặt hàng như sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 1.8 trang 20

  Em Hà so sánh tuổi của mình với chị Mai và anh Nam. Tuổi của anh Nam gấp ba lần tuổi của em Hà.

  Xem chi tiết
 • Bài 1.9 trang 20

  Bác Việt có 330 740 nghỉn đồng, bác chia số tiền này thành ba phần và đem đầu tư vào ba hình thức: Phần thứ nhất bác đầu tư vào chứng khoán với lãi thu được 4% một năm; phần thứ hai bác mua vàng thu lãi 5% một năm và phần thứ ba bác gửi tiết kiệm với lãi suất 6% một năm. Sau một năm, kể cả gốc và lãi bác thu được ba món tiền bằng nhau.

  Xem chi tiết
 • Bài 1.10 trang 20

  Một tuyến cáp treo có ba loại vé sau đây: vé đi lên giá 250 nghỉn đồng: vé đi xuống giá 200 nghìn đồng và vé hai chiều giá 400 nghỉn đổng

  Xem chi tiết
 • Bài 1.11 trang 20

  Ba lớp 10A, 10B, 10C của một trường trung học phổ thông gồm 128 em cùng tham gia lao động trồng cây.

  Xem chi tiết
 • Bài 1.12 trang 20

  Cân bằng phương trình phản ứng hóa học đốt cháy methane trong oxygen

  Xem chi tiết
 • Bài 1.13 trang 20

  Cho đoạn mạch như Hình 1.2. Gọi I là cường độ dòng điện của mạch chính,I1, I2 và I3 là cường độ dòng điện mạch rẽ

  Xem chi tiết
 • Bài 1.14 trang 21

  Mỗi giai đoạn phát triển của thực vật cần phân bón với tỉ lệ N, P, K nhất định. Bác An làm vườn muốn bón phân cho một cây cảnh có tỉ lệ N :P : K cân bằng nhau.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo