Quảng cáo
 • Bài 1.15 trang 23

  Giải các hệ phương trình sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 1.16 trang 23

  Tìm các số thực A, B và C thỏa mãn

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 1.17 trang 23

  Tìm parabol \(y = a{x^2} + bx + c\) trong mỗi trường hợp sau

  Xem chi tiết
 • Bài 1.18 trang 23

  Trong mặt phẳng tọa độ, viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm A(0;1), B(2;3) và C(4;1)

  Xem chi tiết
 • Bài 1.19 trang 23

  Một đoàn xe chở 255 tấn gạo tiếp tế cho đồng bào vùng bị lũ lụt. Đoàn xe có 36 chiếc gồm ba loại: xe chở 5 tấn, xe chở 7 tấn và xe chở 10 tấn.

  Xem chi tiết
 • Bài 1.20 trang 23

  Bác An là chủ cửa hàng kinh doanh cà phê cho những người sành cà phê. Bác có ba loại cà phê nổi tiếng của Việt Nam: Aribica, Robusta và Moka với giá bán lần lượt là 320 nghìn đồng/kg, 280 nghìn đồng/kg và 260 nghìn đồng/kg.

  Xem chi tiết
 • Bài 1.21 trang 23

  Bác Việt có 12 ha đất canh tác để trồng ba loại cây: ngô, khoai tây và đậu tương

  Xem chi tiết
 • Bài 1.22 trang 24

  Cân bằng phương trình phản ứng hóa học sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 1.23 trang 24

  Bạn Mai có ba lọ dung dịch chứa một loại acid. Dung dịch A chứa 10%, dung dịch B chứa 30% và dung dịch C chứa 50% acid

  Xem chi tiết
 • Bài 1.24 trang 24

  Cho đoạn mạch như Hình 1.3. Biết \({R_1} = 36\Omega ,{\rm{ }}{R_2} = 45\Omega ,{I_3} = 1,5A\) là cường độ dòng điện trong mạch chính và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U = 60V. Gọi \({I_1}\) và \({I_2}\) là cường độ dòng diện trong mạch rẽ

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo