Quảng cáo
 • Bài 1.15 trang 23

  Giải các hệ phương trình sau:

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 15, 16, 17, 18

  Cân bằng phản ứng hóa học đốt cháy octane trong oxygen. Gọi x, y, z lần lượt là số gà trống, số gà mái, số gà trống cần chuyển sang mục đích nuôi lấy thịt trong đàn gà.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 6, 7

  Xét hệ phương trình với các ẩn là x, y, z sau: Hệ nào dưới đây là hệ phương trình bậc nhất ba ẩn? Kiểm tra xem bộ ba số (-3; 2; -1) có phải là nghiệm của hệ phương trình bậc nhất ba ẩn đó không.

  Xem chi tiết
 • Bài 1.16 trang 23

  Tìm các số thực A, B và C thỏa mãn

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 18, 19, 20

  Xét thị trường hải sản gồm ba mặt hàng là cua, tôm và cá. Kí hiệu x, y, z lần lượt là giá 1 kg cua, 1kg tôm và 1kg cá (đơn vị nghìn đồng).

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 7, 8, 9, 10, 11

  Từ phương trình cuối hãy tính z, sau đó thay vào phương trình thứ hai để tìm y, Giải hệ phương trình Giải các hệ phương trình sau: Hà mua văn phòng phẩm cho nhóm bạn cùng lớp gồm Hà, Lan và Minh

  Xem chi tiết
 • Bài 1.17 trang 23

  Tìm parabol \(y = a{x^2} + bx + c\) trong mỗi trường hợp sau

  Xem chi tiết
 • Bài 1.7 trang 20

  Cho hàm cung và hàm cầu của ba mặt hàng như sau:

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 3 trang 12, 13

  Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của các hệ phương trình trong Ví dụ 3, Ví dụ 4, Ví dụ 5 và Luyện tập 3. Tại một quốc gia, khoảng 400 loài động vật nằm trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Các nhóm động vật có vú, chim và cá chiếm 55% các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

  Xem chi tiết
 • Bài 1.18 trang 23

  Trong mặt phẳng tọa độ, viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm A(0;1), B(2;3) và C(4;1)

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo