Giải bài 10 trang 97 SBT Sinh học 7

Giải bài 10 trang 97 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu những đặc điểm chung của lớp Chim.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những đặc điểm chung của lớp Chim.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đặc điểm chung của chim

Lời giải chi tiết

Chim gồm 3 nhóm: Chim chạy, Chim bơi, Chim bay. Nhóm Chim bay gồm hầu hết những loài chim hiện nay. Mỗi bộ chim đều có cấu tạo thích nghi với đời sông riêng.

Chim là những động vật có xương sống thích nghi cao với sự bay lượn và những điều kiện sống khác nhau. Chúng có những đặc điểm chung sau: mình có lông vũ bao phủ; chi trước biến đổi thành cánh; có mỏ sừng, phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp, tim có 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể, là động vật hằng nhiệt. Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố, mẹ.

Loigiaihay.com

 • Giải bài 11 trang 97 SBT Sinh học 7

  Giải bài 11 trang 97 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu vai trò của lớp Chim trong tự nhiên và đối với con người.

 • Giải bài 9 trang 96 SBT Sinh học 7

  Giải bài 9 trang 96 Sách bài tập Sinh học 7: Điền các đặc điểm cấu tạo ngoài của một số bộ chim thích nghi với đời sống của chúng trong bảng sau:

 • Giải bài 8 trang 95 SBT Sinh học 7

  Giải bài 8 trang 95 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy phân tích các đặc điểm cấu tạo trong của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn.

 • Giải bài 7 trang 95 SBT Sinh học 7

  Giải bài 7 trang 95 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu cấu tạo và phân tích các đặc điểm thích nghi của hệ tuần hoàn ở chim với đời sống bay lượn.

 • Giải bài 6 trang 94 SBT Sinh học 7

  Giải bài 6 trang 94 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu cấu tạo và phân tích các đặc điểm thích nghi của hệ hô hấp ở chim với đời sống bay lượn.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài