Giải bài 1 trang 72 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 72 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy chọn những nội dung về đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài ở cột c, phù hợp với môi trường sống ở cột A rồi điền (a, b, c...) vào cột B.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn những nội dung về đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài ở cột c, phù hợp với môi trường sống ở cột A rồi điển (a, b, c...) vào cột B.

A. Môi trường sống

B. Trả lời

C. Các đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài

1. Thích nghi với môi trường cạn

1

a) Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước

b) Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu.

c) Da trần, phủ chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí

d) Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lộ tiết ra, mũi thông với khoang miệng.

e) Chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt

g) Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón (giống chân vịt)

h) Hô hấp bằng da là chủ yếu

i) Thở bằng phổi

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết

A. Môi trường sống

B. Trả lời

C. Các đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài

1. Thích nghi với môi trường cạn

1. c, d, e, i

a) Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước

b) Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu.

c) Da trần, phủ chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí

d) Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, mũi thông với khoang miệng

e) Chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt

g) Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón (giống chân vịt)

h) Hô hấp bằng da là chủ yếu

i) Thở bằng phổi

2. Thích nghi với môi trường nước

2. a, b, c, g,h

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close