Giải bài 1 trang 63 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 63 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao cá hô hấp bằng mang trong nước rất hiệu quả nhưng khi lên cạn thì bị chết?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao cá hô hấp bằng mang trong nước rất hiệu quả nhưng khi lên cạn thì bị chết?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trên cạn khác dưới nước ở áp suất không khí, độ ẩm và nồng độ ôxy.

Lời giải chi tiết

Cá trong nước hô hấp bằng mang rất hiệu quả vì:

- Dòng nước qua mang liên tục theo một chiều nên luôn có nước giàu O2 qua mang.

- Dòng nước chảy bên ngoài các lá mang và dòng máu chảy trong các mao mạch của các lá mang ngược chiều nhau nên trao đổi O2 và CO2 rất tốt, cá hấp thụ khoảng 80% O2 trong nước qua mang.

- Lực chảy của dòng nước qua mang làm xòe các lá mang, tăng diện tích tiếp xúc bề mặt rất lớn.

Chính các điều này đã làm cho cá hô hấp ở dưới nước rất hiệu quả.

Cá chết khi lên cạn, vì các lá mang bị khô do mất độ ẩm ướt do không khí khô. không trao đổi được O2 và CO2. Mặt khác, không còn lực đẩy làm xoè các lá mang nên chúng xẹp dính lại thành một khối làm giảm diện tích bề mặt tiếp xúc.

Loigiaihay.com

 • Giải bài 2 trang 63 SBT Sinh học 7

  Giải bài 2 trang 63 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp về đặc điểm cấu tạo ngoài của cá thích nghi với đời sống ở nước vào các cột trống trong bảng sau :

 • Giải bài 3 trang 64 SBT Sinh học 7

  Giải bài 3 trang 64 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào các cột trống trong bảng về ảnh hưởng của điều kiện sống tới cấu tạo ngoài của cá sau đây :

 • Giải bài 4 trang 64 SBT Sinh học 7

  Giải bài 4 trang 64 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào các cột trống trong bảng sau

 • Giải bài 5 trang 64 SBT Sinh học 7

  Giải bài 5 trang 64 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu một số đặc điểm của lớp Cá sụn.

 • Giải bài 1,2,3,4,5 trang 64 SBT Sinh học 7

  Giải bài 1,2,3,4,5 trang 64 SBT Sinh học 7: Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt ngành Động vật có xương sống với các ngành Động vật không xương sống là

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close