Giải bài 1 trang 48 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Một nhóm có 4 học sinh, mỗi học sinh chọn một trong ba lớp môn thể thao

Quảng cáo

Đề bài

Một nhóm có 4 học sinh, mỗi học sinh chọn một trong ba lớp môn thể thao: bóng đá, bóng rổ và cầu lông. Có bao nhiêu kết quả khác nhau về sự chọn của các học sinh trong nhóm?

A. \({3^4}\);

B. \({4^3}\);

C. \(3!\);

D. \(4!\).

Lời giải chi tiết

Mỗi học sinh có 3 cách chọn

=> Có 3x3x3x3 = 81 cách chọn

Chọn A.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close