Giải bài 3 trang 48 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tập hợp này có nhiêu nhiêu tập hợp con có 3 phần tử?

Quảng cáo

Đề bài

Một tập hợp có 10 phần tử. Tập hợp này có nhiêu nhiêu tập hợp con có 3 phần tử?

A. \(3!\);

B. \(10.9.8\); 

C.\({10^3}\);

D. \(\frac{{10!}}{{3!7!}}\).

Lời giải chi tiết

Để tạo ra 1 tập con có 3 phần tử ta cần chọn 3 trong 10 phần tử

=> Số tập con có 3 phần tử là số tổ hợp chập 3 của 10 bằng: \(C_{10}^3 = \frac{{10!}}{{3!7!}}\)

Chọn D.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close