Giải bài 1 trang 21 Chuyên đề học tập Toán 10 – Chân trời sáng tạo

Một đại lí bán ba mẫu máy điều hoà A, B và C, với giá bán mỗi chiếc theo từng mẫu làn lượt là 8 triệu đồng, 10 triệu đồng và 12 triệu đồng.

Quảng cáo

Đề bài

Một đại lí bán ba mẫu máy điều hoà A, B và C, với giá bán mỗi chiếc theo từng mẫu làn lượt là 8 triệu đồng, 10 triệu đồng và 12 triệu đồng. Tháng trước, đại lí bán được 100 chiếc gồm cả ba mẫu và thu được số tiển là 980 triệu đồng. Tính số lượng máy điều hoà mỗi mẫu đại lí bán được trong tháng trước, biết rằng số tiền thu được từ bán máy điều hoà mẫu A và mẫu C là bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Lập hệ phương trình

+ Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn

+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và đại lượng đã biết

+ Lập các phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng

Bước 2: Giải hệ phương trình

Bước 3: Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thích hợp với bài toán và kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi số lượng máy điều hoà mỗi mẫu A, B, C đại lí bán được trong tháng trước là x, y, z (đơn vị: chiếc) \((x,y,z \in \mathbb{N})\)

Tháng trước, đại lí bán được 100 chiếc gồm cả ba mẫu nên ta có: \(x + y + z = 100\)

Thu được số tiển là 980 triệu đồng nên ta có: \(8x + 10y + 12z = 980\)

Số tiền thu được từ bán máy điều hoà mẫu A và mẫu C là bằng nhau hay \(8x = 12z\)

Ta được hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x + y + z = 100\\8x + 10y + 12z = 980\\8x - 12z = 0\end{array} \right.\)

Dùng máy tính cầm tay giải hệ, ta được \(x = 30,y = 50,z = 20\)

Vậytháng trước đại lí đã bán 30 chiếc điều hòa loại A, 50 chiếc loại B và 20 chiếc loại C.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close