Giải bài 3 trang 21 Chuyên đề học tập Toán 10 – Chân trời sáng tạo

Một cửa hàng giải khát chỉ phục vụ ba loại sinh tố: xoài, bơ và mãng cầu. Để pha mỗi li (cốc) sinh tố này đều cần dùng đến sữa đặc, sữa tươi và sữa chua với công thức cho ở bang sau.

Quảng cáo

Đề bài

Một cửa hàng giải khát chỉ phục vụ ba loại sinh tố: xoài, bơ và mãng cầu. Để pha mỗi li (cốc) sinh tố này đều cần dùng đến sữa đặc, sữa tươi và sữa chua với công thức cho ở bang sau.

Ngày hôm qua cửa hàng đã dùng hết 2 l sữa đặc, 12,8 l sữa tươi và 2,9 l sữa chua. Cửa hàng đã bán được bao nhiêu li sinh tố mỗi loại trong ngày hôm qua?

Lời giải chi tiết

Gọi số li sinh tố xoài, bơ mãng cầu mà cửa hàng đã bán trong ngày hôm qua lần lượt là x, y, z (li).

\(\left( {x,y,z \in \mathbb{N}} \right)\)

Đổi 2 l = 2000 ml; 12,8 l = 12800 ml và 2,9 l = 2900 ml.

Ngày hôm qua cửa hàng đã dùng hết 2 l sữa đặc, 12,8 l sữa tươi và 2,9 l sữa chua nên ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}20x + 10y + 20z = 2000\\100x + 120y + 100z = 12800\\30x + 20y + 20z = 2900\end{array} \right.\)

Dùng máy tính cầm tay, giải hpt ta được \(x = 50,y = 40,z = 30\)

Vậy ngày hôm qua cửa hàng đã bán 50 li sinh tố xoài, 40 li sinh tố bơ và 30 li sinh tố mãng cầu.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close