Đường sông, hồ

Ở châu Âu, hai đường sông quan trọng nhất là sông Rai-nơ và sông Đa-nuyp. Hai sông này được nối với nhau bằng các kênh đào, và trở thành đường thủy huyết mạch của châu Âu

Quảng cáo

IV. Đường sông, hồ

1. Đặc điểm

Quảng cáo
decumar

- Ưu điểm: Vận chuyển được hàng nặng, cồng kềnh, giá rẻ.

- Nhược điểm: Phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, tốc độ chậm.

2. Tình hình phát triển

Nhiều sông ngòi được cải tạo, đào nhiều kênh nối các hệ thống sông với nhau, phương tiện được cải tiến, tốc độ tăng.

3. Phân bố

Phát triển mạnh ở Hoa Kì, Nga, Ca-na-đa, châu Âu (sông Rai-nơ, sông Đa-nuýp,...).

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close