Đường ống

Vận tải bằng đường ống là một loại hình vận tải rất trẻ. Tất cả các đường ống trên thế giới chỉ mới được xây dựng trong thế kỉ XX và khoảng một nửa chiều dài đường ống được xây dựng sau năm 1950.

Quảng cáo

III. Đường ống

1. Đặc điểm

- Ưu điểm: Vận chuyển được dầu khí,chất lỏng,tương đối ổn định, tiệc kiệm, giá rẻ.

- Nhược điểm: Công tác bảo vệ khó khăn,chi phí xây dựng cao.

2. Tình hình phát triển

Ngành trẻ,chiều dài tăng liên tục

3. Phân bố

Khu vực Trung Đông,Hoa Kì, Liên bang Nga,Trung Quốc,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài