Đề số 7 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1 - Ngữ văn 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1 - Ngữ văn 6

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (4 điểm)

Phân biệt yếu tố “tử” có nghĩa là con và “tử” có nghĩa là chết trong các từ sau: tử vong, đệ tử, cảm tử, quý tử, tử trận, nghịch tử, bất tử, thế tử, tử sĩ, hoàng tử, công tử.

Câu 2 (6 điểm)

Xếp các từ Hán-Việt sau đây thành nhóm: Sinh (sinh ra) và sinh (sống): Sinh động, sinh hạ, sinh hóa, sinh hoạt, sinh học, sinh kế, sinh lí, sinh mệnh, sinh ngữ, sinh nhật, sinh sản, sinh thái, sinh tố, sinh vật, song sinh, bẩm sinh, dưỡng sinh, trùng sinh...

Lời giải chi tiết

Câu 1(4 điểm)

-Tử - chết, có các từ: tử vong, cảm tử, tử trận, bất tử, tử sinh.

-Tử - con, có các từ: đệ tử, quý tử, nghịch tử, thế tử, hoàng tử; công tử.

Câu 2 (6 điểm)

Sắp xếp các từ Hán - Việt theo hai nhóm:

 

1. Sinh (sinh ra)

2 Sinh (sống)

Sinh nhật, sinh quán, bẩm sinh, song sinh, sinh hạ, sinh sản, trùng sinh.

Sinh ngữ, sinh học, sinh mệnh, sinh lí, dưỡng sinh, sinh hoạt, sinh động, sinh hoá, sinh kế, sinh thái, sinh vật.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài