Đề số 6 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1 - Ngữ văn 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1 - Ngữ văn 6

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (4 điểm)

Văn bản tự sự có mấy kiểu loại nhân vật?

Nêu những yếu tố nhận diện nhân vật trong văn tự sự.

Câu 2 (4 điểm)

Trình bày những sự việc liên quan đến các nhân vật trong truyện 'Sơn Tinh, Thủy Tinh’. Cho biết trình tự sắp xếp của các sự việc ấy.

Lời giải chi tiết

Câu 1 (4 điểm)

-   Nhân vật trong văn tự sự là người thực hiện các sự việc và là người được thể hiện trong văn bản.

-  Có hai kiểu loại nhân vật trong văn bản tự sự: Nhân vật chính và nhân vật phụ. Nhân vật chính đóng vai trò chủ yếu trong việc thể hiện tư tưởng của văn bản. Nhân vật phụ chỉ giúp nhân vật chính hoạt động.

-  Các yếu  nhận diện nhân vật tự sự: tên gọi, lai lịch, hình dáng, tính cách, hành động, lời nói,...

Câu 2 (6 điểm)

- Những sự việc liên quan đến các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh là:

   + Vua Hùng kén rể.

   + Sơn Tinh, Thuỷ Tinh đến cầu hôn.

   + Vua Hùng ra điều kiện chọn con rể.

   + Sơn Tinh đến trước, được vợ.

   + Thuỷ Tinh đến sau, không được vợ, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh.

   + Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thuỷ Tinh thua, rút về.

   + Hằng năm, Thuỷ Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều thất bại.

-  Các sự việc được diễn ra theo trình tự: Khởi đầu (nguyên nhân, lí do), diễn biến (phát triển, cao trào), kết thúc.

 Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close