Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Địa lí 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Địa lí 10

Quảng cáo

Đề bài

I.   PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của sản xuất công nghiêp

A. bao gồm hai giai đoạn.

B. có tính tập trung cao độ.

C. phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

D. bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

Câu 2: Ngành công nghiệp điện tử - tin học có ưu điểm

A. thời gian xây dựng tương đối ngắn.

B. thu được lợi nhuận tương đối dễ dàng.

C. thời gian hoàn vốn nhanh.

D. không tiêu thụ nhiều kim loại.

Câu 3: Ngành công nghiệp thực phẩm có vai trò

A. đáp ứng nhu cầu hàng ngày của con người về ăn, uống.

B. sản xuất ra nhiều sản phẩm mới.

C. giải quyết về nhu cầu may mặc, sinh hoạt của con người.

D. là ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước.

Câu 4: Là một trong những ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của một quốc gia

A. công nghiệp điện tử - tin học.

B. công nghiệp năng lượng.

C. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

D. công nghiệp thực phẩm.

Câu 5: Khoáng sản được coi là “vàng đen” của nhiều quốc gia

A. dầu .    

B. than.    

C. sắt.           

D.đồng.

Câu 6: Là khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới

A. Châu Phi.         

B. Trung Đông.      

C. Bắc Mĩ.    

D. Mĩ Latinh.

Câu 7: Ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

A. thịt, cá hộp và đông lạnh.

B. Sành - sứ - thủy tinh.

C. da giày.

D. dệt may.

Câu 8: Quốc gia có ngành dệt - may phát triển nhất trên thế giới là

A. LB Nga.     

B. Trung Quốc.     

C. Việt Nam.        

D. Hoa Kì.

Câu 9: Là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thật của mọi quốc gia trên thế giới là ngành

A. công nghiệp năng lượng

B. công nghiệp điện tử - tin học.

C. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

D. công nghiệp thực phẩm.

Câu 10: Quốc gia có tổng sản lượng điện > 3000 (tỉ kW.h/năm)

A. Trung Quốc.       

B. LB Nga.        

C. Việt Nam.         

D. Hoa Kì.

Câu 11: Ngành dệt - may được phân bố rộng rãi ở nhiều nước vì

A. nguồn nguyên liệu tự nhiên và nhân tạo phong phú.

B. không chiếm diện tích rộng

C. tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

D. góp phần cải thiện đời sống.

Câu 12: Đặc điểm của trung tâm công nghiệp

A. đồng nhất với một điểm dân cư.

B. khu vực có ranh giới rõ ràng.

C. gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi

D. vùng lãnh thổ rộng lớn.

Câu 13: Sản xuất các sản phẩm vừa để tiêu dùng trong nước, vừa xuất khẩu là của hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiêp

A. điểm công nghiệp.   

B. khu công nghiệp tập trung.

C. trung tâm công nghiệp.   

D. vùng công nghiệp.

Câu 14: Là một trong các phân ngành của ngành công nghiệp điện tử - tin học

A. nhựa. 

B. máy tính.   

C. khai thác than .

D. rau quả sấy và đóng hộp.

Câu 15: Cho bảng số liệu:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA THẾ GIỚI, THỜI    KÌ 1970 - 2003

(Đơn vị: %)

Năm

1970

1980

1990

2003

Than

100

128

115

180

Dầu mỏ

100

131

142

167

Điện

100

166

238

299

Thép

100

114

129

146

Nhận định nào sau đây không đúng về tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1970 - 2003.

A. điện có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

B. tốc độ tăng trưởng của thép thấp hơn so với điện.

C. tốc độ tăng trưởng của than tăng liên tục.

D. tốc độ của dầu mỏ tăng liên tục và tăng cao hơn so với thép.

Câu 16: Điện là sản phẩm của ngành:

A. công nghiệp điện tử - tin học.

B. công nghiệp năng lượng.

C. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

D. công nghiệp thực phẩm.

Câu 17: Quốc gia có số dân đông nhất hiện nay trên thế giới là:

A. Trung Quốc

B. Việt Nam.   

C. Hoa Kì.   

D. LB Nga.

Câu 18: Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA PHÁP NĂM 2000

NƯỚC

Chia ra (%)

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

PHÁP

5,1

27,8

67,1

Theo em, biểu đồ thích hợp là:

A. đường.             B. miền. 

C. cột.                 D. tròn.

Câu 19: Đồng nhất với một điểm dân cư là của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp:

A. điểm công nghiệp.     

B. khu công nghiệp tập trung.

C. trung tâm công nghiệp.     

D. vùng công nghiệp.

Câu 20: Với ưu điểm “đòi hỏi vốn đầu tư ít, quy trình sản xuất tương đối đơn giản, thời gian hoàn vốn nhanh...” là của ngành:

A. công nghiệp năng lượng.

B. công nghiệp điện tử-tin học.

C. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

D. công nghiệp thực phẩm.

Câu 21: Nguyên liệu quý cho công nghiệp hóa học, dược phẩm là vai trò của ngành

A. khai thác than.

B. khai thác dầu.

C. công nghiệp điện lưc.

D. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Câu 22: Khu vực có mật độ dân số 4người/km2:

A. Đông Nam Á. 

B.Tây Âu.

C. Châu Đại Dương.

D. Ca-ri-bê.

Câu 23: Ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa tới phát triển kinh tế- xã hội và môi trường

A. đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

B. thay đổi phân bố dân cư và lao động.

C. thay đổi quá trình sinh, tử và hôn nhân.

D. nạn thiếu việc làm, nghèo nàn ở thành phố ngày càng phát triển.

Câu 24: Đây không phải là vai trò của công nghiệp

A. sản xuất ra nhiều sản phẩm mới .

B. thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế.

C. tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

D. góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II.    PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Câu 1.   Trình bày đặc điểm khu công nghiệp tập trung. (2,0 điểm)

Câu 2.   Vai trò của công nghiệp điện lực? Điện được sản xuất từ những nguồn nào? (2,0 điểm)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng hợp kiến thức.

Xem lại kiến thức phần:

Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Công nghiệp năng lượng.

Lời giải chi tiết

I.   PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

1

2

3

4

5

C

D

A

B

A

6

7

8

9

10

B

A

B

B

D

11

12

13

14

15

A

C

B

B

C

16

17

18

19

20

B

A

D

A

C

21

22

23

24

 

A

C

D

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Câu 1.

-   Có ranh giới rõ ràng, có vị trí thuận lợi.

-   Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp với khả năng hợp tác cao.

-   Sản xuất các sản phẩm vừa để tiêu dùng trong nước, vừa xuất khẩu.

-   Có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

Câu 2.

-   Cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại, để đẩy mạnh tiến bộ khoa học kĩ thuật và đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh của con người.

-   Điện được sản xuất từ: nhiệt điện, thủy điện, điện nguyên tử, tuabin khí.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close