Đề kiểm tra học kì 2 Toán 3 Kết nối tri thức - Đề số 10

Số liền sau của số bé nhất có 5 chữ số là .... Bạn Mai mua 2 quyển vở cùng loại và đưa cho người bán hàng tờ 50 000 đồng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số liền sau của số bé nhất có 5 chữ số là:

A. 9 999                    

B. 10 000                  

C. 10 001                  

D. 99 999

Câu 2. Giá trị của chữ số 3 trong số 93 658 là:

A. 30 000                  

B. 30                          

D. 300                       

D. 3 000

Câu 3. Cho hình vẽ sau:

Chu vi của hình chữ nhật đó là:

A. 11 m                     

B. 28 m                     

C. 22 m                     

D. 24 m

Câu 4. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai:

A. 1 ngày có 24 giờ

B. Tháng 8 có 30 ngày

C. Tháng 7 có 31 ngày

D. 1 năm có 12 tháng

Câu 5. Bạn Mai mua 2 quyển vở cùng loại và đưa cho người bán hàng tờ 50 000 đồng và người bán hàng trả lại 26 000 đồng. Hỏi mỗi quyển vở có giá bao nhiêu tiền?

A. 13 000 đồng                    

B. 12 000 đồng                    

C. 17 000 đồng                    

D. 9 000 đồng

Câu 6. Dưới đây là bảng số liệu về số lượng trứng của vật nuôi trong một trang trại.

Hỏi số trứng vịt nhiều hơn số trứng gà bao nhiêu quả?

A. 30 quả                  

B. 55 quả                  

C. 25 quả                  

D. 35 quả

 II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính

57 294 + 5 342                     

83 632 – 26 415                   

19 482 x 5                 

84 776 : 4

Câu 2. Tìm x, biết:

x : 5 = 9 266                                     

24 893 – x = 10 027

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức:

a) 4 x (4938 + 7050)                       

b) 10 000 – 1 241 x 8

Câu 4. Năm ngoái, Ninh Bình đón khoảng 38 000 khách quốc tế đến tham quan du lịch. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh lượng khách quốc tế đến Ninh Bình đã giảm đi một nửa so với năm ngoái. Hỏi trong hai năm gần đây, Ninh Bình đã đón bao nhiêu khách quốc tế?

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Số liền sau của số bé nhất có 5 chữ số là:

A. 9 999                    

B. 10 000                  

C. 10 001                  

D. 99 999

Phương pháp

Số liền trước của một số thì bé hơn số đó 1 đơn vị.

Cách giải

Số bé nhất có 5 chữ số là 10 000.

Vậy số liền sau của số bé nhất có 5 chữ số là 9 999

Chọn A

Câu 2. Giá trị của chữ số 3 trong số 93 658 là:

A. 30 000                  

B. 30                          

C. 300                       

D. 3 000

Phương pháp

Xác định hàng của chữ số 3 từ đó xác định giá trị của chữ số đó.

Cách giải

Chữ số 3 trong số 93 658 thuộc hàng nghìn nên có giá trị là 3 000.

Chọn D

Câu 3. Cho hình vẽ sau:

Chu vi của hình chữ nhật đó là:

A. 11 m                     

B. 28 m                     

C. 22 m                     

D. 24 m

Phương pháp

Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2

Cách giải

Chu vi của hình chữ nhật đó là (7 + 4) x 2 = 22 (m)

Chọn C

Câu 4. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai:

A. 1 ngày có 24 giờ

B. Tháng 8 có 30 ngày

C. Tháng 7 có 31 ngày

D. 1 năm có 12 tháng

Phương pháp

Đọc rồi chọn câu sai.

Cách giải

Khẳng định sai là: Tháng 8 có 30 ngày

Chọn B

Câu 5. Bạn Mai mua 2 quyển vở cùng loại và đưa cho người bán hàng tờ 50 000 đồng và người bán hàng trả lại 26 000 đồng. Hỏi mỗi quyển vở có giá bao nhiêu tiền?

A. 13 000 đồng                    

B. 12 000 đồng                    

C. 17 000 đồng                    

D. 9 000 đồng

Phương pháp

- Tìm số tiền mua 2 quyển vở = số tiền Mai đưa – số tiền được trả lại

- Giá tiền mỗi quyển vở = Giá tiền mua 2 quyển vở : 2

Cách giải

Gía tiền mua 2 quyển vở là 50 000 – 26 000 = 24 000 (đồng)

Mỗi quyển vở có giá tiền là 24 000 : 2 = 12 000 (đồng)

Đáp số: 12 000 đồng

Chọn B

Câu 6. Dưới đây là bảng số liệu về số lượng trứng của vật nuôi trong một trang trại.

Hỏi số trứng vịt nhiều hơn số trứng gà bao nhiêu quả?

A. 30 quả                  

B. 55 quả                  

C. 25 quả                  

D. 35 quả

Phương pháp

Quan sát bảng số liệu để trả lời câu hỏi.

Cách giải

Số trứng vịt nhiều hơn số trứng gà số quả là 120 – 95 = 25 (quả)

Chọn B

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính

57 294 + 5 342                     

83 632 – 26 415                   

19 482 x 5                 

84 776 : 4

Phương pháp

Đặt tính rồi tính theo quy tắc đã học

Cách giải

 

Câu 2. Tìm x, biết:

x : 5 = 9 266                                     

24 893 – x = 10 027

Phương pháp

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

Cách giải

x : 5 = 9 266 

x = 9 266 x 5

x = 46 330                            

24 893 – x = 10 027

x = 24 893 - 10 027

x = 14 866

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức:

a) 4 x (4 938 + 7 050)                     

b) 10 000 – 1 241 x 8

Phương pháp

a) Với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện ở trong ngoặc trước

b) Với biểu thức có chứa phép tính trừ và nhân, ta thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép trừ sau

Cách giải

a) 4 x (4 938 + 7 050) = 4 x 11 988

                                   = 47 952                  

b) 10 000 – 1 241 x 8 = 10 000 - 9 928

                                   = 72

Câu 4. Năm ngoái, Ninh Bình đón khoảng 38 000 khách quốc tế đến tham quan du lịch. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh lượng khách quốc tế đến Ninh Bình đã giảm đi một nửa so với năm ngoái. Hỏi trong hai năm gần đây, Ninh Bình đã đón bao nhiêu khách quốc tế?

Phương pháp

- Tìm lượng khách đến Ninh Bình năm nay = Lượng khách đến Ninh Bình năm ngoái : 2

- tìm lượng khách đến Ninh Bình hai năm gần đây = Lượng khách đến Ninh Bình năm ngoái + lượng khách đến Ninh Bình năm nay

Cách giải

Lượng khách đến Ninh Bình năm nay là

38 000 : 2 = 19 000 (người)

Trong hai năm gần đây, Ninh Bình đã đón số khách quốc tế là

38 000 + 19 000 = 57 000 (người)

Đáp số: 57 000 người

Quảng cáo
close