Đề kiểm tra học kì 1 Toán 3 Kết nối tri thức - Đề số 3

Tải về

Chú Minh làm những chiếc đèn lồng có khung dạng khối lập phương ... Tính độ dài đường gấp khúc ABCD ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Giảm 504 đi 4 lần ta được:

A. 500                        B. 125                       

C. 118                        D. 126

Câu 2. 3 là số dư của phép chia:

A. 84 : 6                     B. 135 : 4                  

C. 328 : 6                   D. 407 : 3

Câu 3. Hình đã khoanh vào $\frac{1}{6}$ số quả dâu tây là:

Câu 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 92 m và chiều rộng là 14 m. Chiều dài của mảnh vườn đó là:

A. 32 m                      B. 78 m                     

C. 43 m                      D. 34 m

Câu 5. Hai chị em Mai và Nam giúp bố mẹ thu hoạch bưởi. Nam hái được 28 quả bưởi. Mai hái được số quả bưởi gấp 3 lần số bưởi của Nam hái. Vậy cả hai chị em hái được:

A. 96 quả bưởi             B. 84 quả bưởi         

C. 116 quả bưởi           D. 112 quả bưởi

Câu 6. Chú Minh làm những chiếc đèn lồng có khung dạng khối lập phương (như hình vẽ).

Ở mỗi đỉnh của chiếc khung, chú Minh dùng một sợi dây lạt để buộc. Để làm 18 chiếc khung đèn như vậy thì chú Minh cần dùng bao nhiêu sợi dây lạt?

A. 72 sợi dây lạt                   B. 108 sợ dây lạt

C. 144 sợi dây lạt                 D. 156 sợi dây lạt

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 72 x 9                    

b) 192 x 3                 

c) 632 : 6                   

d) 994 : 7                  

Câu 2. Số?

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức:

a) 245 + 126 : 6                               

b) (39 + 371) : 5

Câu 4. a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD:

b) Số?

Chùm nho cân nặng …………. gam.

Câu 5. Một hộp sữa cân nặng 180 g, một gói bánh mì cân nặng 400 g. Hỏi 3 hộp sữa và 1 gói bánh mì cân nặng bao nhiêu gam?

Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. D

2. B

3. C

4. A

5. D

6. C

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 72 x 9                    

b) 192 x 3                 

c) 632 : 6                   

d) 994 : 7      

Phương pháp giải

- Đặt tính theo quy tắc đã học

- Nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất lần lượt từ phải sang trái.

- Chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết

 

Câu 2. Số?

Phương pháp giải

a) Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

b) Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

Lời giải chi tiết

a) 4 x ….. = 288

    288: 4 = 72

Vậy số cần điền vào ô trống là 72           

b) …… : 8 = 64

   64 x 8 = 512

Vậy số cần điền vào ô trống là 512

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức:

a) 245 + 126 : 6                               

b) (39 + 371) : 5

 Phương pháp giải

- Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước. Thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

- Với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết

a) 245 + 126 : 6 = 245 + 21

                            = 266

b) (39 + 371) : 5 = 410 : 5

                           = 82

Câu 4.

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD:

b) Số?

Chùm nho cân nặng …………. gam.

Phương pháp giải

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD.

b) Cân nặng của chùm nho = Cân nặng của đĩa cân bên phải – 200 g

Lời giải chi tiết

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

        34 + 26 + 48 = 108 (dm)

                       Đáp số: 108 dm

b) Chùm nho cân nặng số gam là 500 + 500 – 200 = 800 (g)

Ta điền như sau:

Chùm nho cân nặng 800 gam.

Câu 5.

Một hộp sữa cân nặng 180 g, một gói bánh mì cân nặng 400 g. Hỏi 3 hộp sữa và 1 gói bánh mì cân nặng bao nhiêu gam?

Phương pháp giải

- Tìm cân nặng của 3 hộp sữa = Cân nặng của một hộp sữa x 3

- Tìm tổng cân nặng của 3 hộp sữa và 1 gói bánh mì

Lời giải chi tiết

Cân nặng của 3 hộp sữa là

180 x 3 = 540 (g)

3 hộp sữa và 1 gói bánh mì cân nặng số gam là

540 + 400 = 940 (gam)

Đáp số: 940 gam

Tải về

Quảng cáo
close