Đề kiểm tra học kì 1 Toán 3 Kết nối tri thức - Đề số 6

Tải về

Mỗi quả táo có cân nặng bằng nhau. Cân nặng của mỗi quả táo là: Một trang trại nuôi bò và gà, trong đó có 56 con bò. Số con gà trang trại nuôi gấp 4 lần số con bò...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Giảm 102 đi 6 lần ta được:

A. 612                        B. 18                          

C. 96                          D. 17

Câu 2. Đoạn thẳng AB dài 72 cm. M là trung điểm của đoạn thẳng AB. N là trung điểm của đoạn thẳng AM. Đoạn thẳng MN có độ dài là:

A. 18 cm                   

B. 16 cm                   

C. 24 cm                   

D. 36 cm       

Câu 3. Mỗi quả táo có cân nặng bằng nhau. Cân nặng của mỗi quả táo là:

A. 700 g                    

B. 900 g                    

C. 300 g                    

D. 200 g

Câu 4. Một trang trại nuôi bò và gà, trong đó có 56 con bò. Số con gà trang trại nuôi gấp 4 lần số con bò. Hỏi trang trại đó nuôi tất cả bao nhiêu con bò và gà?

A. 60 con                  

B. 260 con                

C. 224 con                

D. 280 con

Câu 5. Dấu thích hợp điền vào chỗ trống để biểu thức sau có giá trị lớn nhất là:

A. +                           

B. -                             

C. x                            

D. :

Câu 6. Quan sát hình bên và cho biết, nhiệt kế đo được:

A. 360C                     

B. 370C                     

C. 380C                     

D. 350C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a)  119 + 254            

b) 685 – 179             

c) 271 x 3                  

d) 708 : 5

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 792 : 6 x 4 = ………………….

                      = ………………….

b) 361 – 47 x 3 = ……………….

                         = ………………..

Câu 3. Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 42 m, chiều rộng bằng chiều dài giảm đi 3 lần. Tính chu vi của mảnh vườn đó.

Câu 4.

a) Khoanh vào $\frac{1}{6}$ số quả có trong hình:

b) Khoanh vào $\frac{1}{4}$ số quả có trong hình:

Câu 5. Cửa hàng có 315 kg gạo nếp. Cửa hàng đã bán 8 bao gạo nếp, mỗi bao nặng 15 kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. D

2. A

3. C

4. D

5. C

6. B

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a)  119 + 254                        

b) 685 – 179             

c) 271 x 3                  

d) 708 : 5

Phương pháp giải

- Đặt tính theo quy tắc đã học

- Cộng hoặc trừ các chữ số thẳng cột lần lượt từ phải sang trái

- Thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái

- Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải

Lời giải chi tiết

 

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 792 : 6 x 4 = ………………….

                      = ………………….

b) 361 – 47 x 3 = ……………….

                         = ………………..

Phương pháp giải

Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước. Thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết

a) 792 : 6 x 4 = 132 x 4

                      = 528

b) 361 – 47 x 3 = 361 – 141

                       = 220

Câu 3.

Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 42 m, chiều rộng bằng chiều dài giảm đi 3 lần. Tính chu vi của mảnh vườn đó.

Phương pháp giải

- Tìm chiều rộng = Chiều dài : 3

- Chu vi mảnh vườn = (chiều dài + chiều rộng) : 2

Lời giải chi tiết

Chiều rộng của mảnh vườn là:

42 : 3 = 14 (m)

Chu vi mảnh vườn đó là

(42 + 14) x 2 = 112 (m)

Đáp số: 112 m

Câu 4. a) Khoanh vào $\frac{1}{6}$ số quả có trong hình:

b) Khoanh vào $\frac{1}{4}$ số quả có trong hình:

Phương pháp giải

- Đếm số quả có trong mỗi hình

- Để tìm $\frac{1}{6}$ số quả ta lấy số quả trong hình chia cho 6

- Để tìm $\frac{1}{4}$ số quả ta lấy số quả trong hình chia cho 4

Lời giải chi tiết

a) Trong hình có 24 quả dâu.

$\frac{1}{6}$ số quả dâu là 24 : 6 = 4 (quả)

b) Trong hình có 12 quả cam.

$\frac{1}{4}$ số quả cam là 12 : 4 = 3 (quả)

Câu 5. Cửa hàng có 315 kg gạo nếp. Cửa hàng đã bán 8 bao gạo nếp, mỗi bao nặng 15 kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Phương pháp giải

- Tìm số kg gạo cửa hàng đã bán = Cân nặng của mỗi bao gạo x số bao

- Số kg gạo còn lại = Số kg gạo ban đầu – số kg gạo đã bán

Lời giải chi tiết

Cửa hàng đã bán số ki-lô-gam gạo là

15 x 8 = 120 (kg)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là

315 – 120 = 195 (kg)

Đáp số: 195 kg gạo


Tải về

Quảng cáo
close