Đề kiểm tra học kì 1 Toán 4 Chân trời sáng tạo - Đề số 5

Sách giáo khoa lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Đề bài

I. Trắc nghiệm
Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1 :

Số gồm “8 chục triệu, 2 trăm nghìn, 7 chục nghìn, 5 chục và 6 đơn vị” được viết là:

 • A

  80 270 056

 • B

  80 027 560

 • C

  82 700 560

 • D

  80 207 056

Câu 2 :

Số có chữ số 8 thuộc lớp đơn vị là:

 • A

  58 172 304

 • B

  95 804 651

 • C

  27 361 813

 • D

  86 253 647

Câu 3 :

Trần Hưng Đạo sinh năm 1228, năm đó thuộc thế kỉ:

 • A

  XI      

 • B

  XII

 • C

  XIII

 • D

  XIV

Quảng cáo
decumar
Câu 4 :

Một vận động viên chạy bộ trong 2 giờ đầu chạy được 17 250 m, trong 3 giờ sau chạy được 24 500 m. Vậy trung bình mỗi giờ, vận động viên đó chạy được quãng đường là:

 • A

  8 350 m         

 • B

  8 625 m

 • C

  6 350 m         

 • D

  8 150 m

Câu 5 :

Hình vẽ bên có:

 

 • A

  3 góc vuông, 2 góc tù

 • B

  2 góc vuông, 2 góc tù, 1 góc nhọn

 • C

  1 góc vuông, 2 góc tù, 1 góc nhọn

 • D

  2 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn

Câu 6 :

Bác Ba có một chuồng gà hình chữ nhật với chiều dài là 35 m, chiều dài hơn chiều rộng 27m. Cứ mỗi 1m2, bác Ba dự định nuôi 5 con gà. Vậy số gà bác Ba có thể nuôi trong chuồng đó là:

 • A

  56 con

 • B

  1 200 con

 • C

  1 000 con      

 • D

  1 400 con

II. Tự luận
Câu 1 :

Đặt tính rồi tính.

856 142 + 136 741   

574 136 – 245 745

45 174 x 4

65 409 : 3

Câu 2 :

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 18dm2 4cm2 = …….. cm2

b) 26 000 dm2 = ……… m2

c) 21 tấn 90 kg = ………. kg

d) 3 phút 15 giây = ……… giây

Câu 3 :

Tính bằng cách thuận tiện.

a) 1 200 + 250 + (4 800 + 3 750)
b) 1091 x 7 – 7 x 91

Quảng cáo
decumar
Câu 4 :

Mỗi bữa, bác Mai dùng 2kg 250g gạo để nấu cơm cho 9 người. Khẩu phần ăn của mỗi người thợ như nhau. Trưa nay, vì có 2 người thợ chuyển công việc nên bác Mai chỉ phải nấu cơm cho 7 người. Tính số gam gạo trưa nay bác Mai cần dùng để nấu cơm.

Câu 5 :

Để lát nền một sân chơi hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 6 m người ta dùng các viên gạch men hình vuông có cạnh 2 dm. Tính số viên gạch để đủ lát kín nền sân chơi đó.

Lời giải và đáp án

I. Trắc nghiệm
Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1 :

Số gồm “8 chục triệu, 2 trăm nghìn, 7 chục nghìn, 5 chục và 6 đơn vị” được viết là:

 • A

  80 270 056

 • B

  80 027 560

 • C

  82 700 560

 • D

  80 207 056

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Viết số đã cho lần lượt từ hàng chục triệu, hàng triệu, hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết :

Số gồm “8 chục triệu, 2 trăm nghìn, 7 chục nghìn, 5 chục và 6 đơn vị” được viết là: 80 270 056

Câu 2 :

Số có chữ số 8 thuộc lớp đơn vị là:

 • A

  58 172 304

 • B

  95 804 651

 • C

  27 361 813

 • D

  86 253 647

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị

Lời giải chi tiết :

Số có chữ số 8 thuộc lớp đơn vị là: 27 361 813

Câu 3 :

Trần Hưng Đạo sinh năm 1228, năm đó thuộc thế kỉ:

 • A

  XI      

 • B

  XII

 • C

  XIII

 • D

  XIV

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Từ năm 1201 đến năm 1300 là thế kỉ XIII.

Lời giải chi tiết :

Trần Hưng Đạo sinh năm 1228, năm đó thuộc thế kỉ: XIII

Câu 4 :

Một vận động viên chạy bộ trong 2 giờ đầu chạy được 17 250 m, trong 3 giờ sau chạy được 24 500 m. Vậy trung bình mỗi giờ, vận động viên đó chạy được quãng đường là:

 • A

  8 350 m         

 • B

  8 625 m

 • C

  6 350 m         

 • D

  8 150 m

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Tìm quãng đường vận động viên chạy được trong 5 giờ

- Quãng đường trung bình mỗi giờ chạy = quãng đường vận động viên chạy được trong 5 giờ : 5

Lời giải chi tiết :

Trung bình mỗi giờ, vận động viên đó chạy được quãng đường là:

         (17 250 + 24 500) : 5 = 8 350 (m)

            Đáp số: 8 350 m

Câu 5 :

Hình vẽ bên có:

 

 • A

  3 góc vuông, 2 góc tù

 • B

  2 góc vuông, 2 góc tù, 1 góc nhọn

 • C

  1 góc vuông, 2 góc tù, 1 góc nhọn

 • D

  2 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Hình vẽ bên có: 2 góc vuông, 2 góc tù, 1 góc nhọn

Câu 6 :

Bác Ba có một chuồng gà hình chữ nhật với chiều dài là 35 m, chiều dài hơn chiều rộng 27m. Cứ mỗi 1m2, bác Ba dự định nuôi 5 con gà. Vậy số gà bác Ba có thể nuôi trong chuồng đó là:

 • A

  56 con

 • B

  1 200 con

 • C

  1 000 con      

 • D

  1 400 con

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Tìm chiều rộng = chiều dài – 27 m

- Diện tích chuồng gà = chiều dài x chiều rộng

- Tìm số con gà có thể nuôi trong chuồng đó

Lời giải chi tiết :

Chiều rộng chuồng gà là: 35 – 27 = 8 (m)

Diện tích chuồng gà là: 35 x 8 = 280 (m2)

Số gà bác Ba có thể nuôi trong chuồng đó là: 5 x 280 = 1 400 (con)

        Đáp số: 1 400 con

II. Tự luận
Câu 1 :

Đặt tính rồi tính.

856 142 + 136 741   

574 136 – 245 745

45 174 x 4

65 409 : 3

Phương pháp giải :

- Đặt tính

- Với phép cộng, phép trừ, phép nhân: Thực hiện từ phải sang trái

- Với phép chia: Chia từ trái sang phải

Lời giải chi tiết :

Câu 2 :

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 18dm2 4cm2 = …….. cm2

b) 26 000 dm2 = ……… m2

c) 21 tấn 90 kg = ………. kg

d) 3 phút 15 giây = ……… giây

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi:

1 m2 = 100 dm2 ; 1dm2 = 100 cm2

1 tấn = 1000 kg ; 1 phút = 60 giây

Lời giải chi tiết :

a) 18dm2 4cm2 = 1 804 cm2

b) 26 000 dm2 = 260 m2

c) 21 tấn 90 kg = 21 090 kg

d) 3 phút 15 giây = 195 giây

Câu 3 :

Tính bằng cách thuận tiện.

a) 1 200 + 250 + (4 800 + 3 750)
b) 1091 x 7 – 7 x 91

Phương pháp giải :

a) Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng hoặc hiệu và số tròn trăm, tròn nghìn, ….

b) Áp dụng công thức: a x b – a x c = a x (b – c)

Lời giải chi tiết :

a) 1 200 + 250 + (4 800 + 3 750)

= (1 200 + 4 800) + (250 + 3 750)

= 6 000 + 4 000 = 10 000

b) 1 091 x 7 – 7 x 91 = 7 x (1 091 – 91)

                                  = 7 x 1 000 = 7 000

Câu 4 :

Mỗi bữa, bác Mai dùng 2kg 250g gạo để nấu cơm cho 9 người. Khẩu phần ăn của mỗi người thợ như nhau. Trưa nay, vì có 2 người thợ chuyển công việc nên bác Mai chỉ phải nấu cơm cho 7 người. Tính số gam gạo trưa nay bác Mai cần dùng để nấu cơm.

Phương pháp giải :

- Đổi: 2kg 250g sang đơn vị gam

- Tìm số gam gạo để nấu cơm cho 1 người

- Tìm số gam gạo để nấu cơm cho 7 người

Lời giải chi tiết :

Đổi: 2kg 250g = 2 250 g

Số gam gạo để nấu cơm cho 1 người là:

2 250 : 9 = 250 (g)

Số gam gạo để nấu cơm cho 7 người là:

250 x 7 = 1 750 (g)

Đáp số: 1 750 gam gạo

Câu 5 :

Để lát nền một sân chơi hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 6 m người ta dùng các viên gạch men hình vuông có cạnh 2 dm. Tính số viên gạch để đủ lát kín nền sân chơi đó.

Phương pháp giải :

- Tìm diện tích sân chơi = Chiều dài x chiều rộng

- Đổi số đo diện tích sang đơn vị dm2

- Diện tích viên gạch = Cạnh x cạnh

- Số viên gạch để lát nền = Diện tích sân chơi : diện tích viên gạch

Lời giải chi tiết :

Diện tích sân chơi đó là:

8 x 6 = 48 (m2) = 4 800 dm2

Diện tích mỗi viên gạch hình vuông là:

2 x 2 = 4 (dm2)

Số viên gạch để lát nền sân chơi đó là:

4 800 : 4 = 1 200 (viên)

Đáp số: 1 200 viên gạch

close