Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 3 - Hình học 9

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho ∆ABC đều nội tiếp trong đường tròn (O). Một điểm D di động trên cung nhỏ BC. Trên đoạn DA lấy DK = DB.

a) Chứng tỏ ∆BDK đều.

b) Khi  D di chuyển trên cung BC thì K chuyển động trên đường nào ?

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(DK = DB\) nên \(∆BDK\) cân có \(\widehat {BDK} = \widehat {BCA} = 60^\circ \) ( góc nôi tiếp cùng chắn cung AB) nên \(∆BDK\) đều.

b) \(∆BDK\) luôn là tam giác đều

\( \Rightarrow \widehat {BDK} = 60^\circ \) ( không đổi)

\( \Rightarrow \widehat {BKA} = 180^\circ  - 60^\circ  = 120^\circ \) ( không đổi)

Hai điểm A và B cố định.

Do đó K thuộc cung chứa góc 120º dựng trên đoạn AB ( cung AKB).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải