Quảng cáo
 • pic

  40 bài tập trắc nghiệm phép vị tự

  Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm phép vị tự đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

 • pic

  30 bài tập trắc nghiệm phép quay

  Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm phép quay đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

 • Quảng cáo
 • pic

  30 bài tập trắc nghiệm phép đối xứng tâm

  Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm phép đối xứng tâm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

 • pic

  30 bài tập trắc nghiệm phép đối xứng trục

  Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm phép đối xứng trục đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

 • pic

  30 bài tập trắc nghiệm phép tịnh tiến

  Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm phép tịnh tiến đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Gửi bài Gửi bài