Chức năng của môi trường. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loại người

Con người có thể làm nâng cao chất lượng môi trường hay làm suy thoái chất lượng môi trường. Điều này sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của xã hội loài người.

Quảng cáo

II. Chức năng của môi trường. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loại người

1. Chức năng 

- Là không gian sống của con người. 

- Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên.

- Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra.

2. Vai trò 

- Có vai trò rất quan trọng với xã hội loài người.

- Không có vai trò quyết định đến sự phát triển xã hội loài người.

3. Tác động của con người đến môi trường

Con người có thể làm nâng cao hoặc suy thoái chất lượng môi trường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close