Quảng cáo
 • Bài 1. Ôn tập các số tự nhiên

  Rô-bốt có thói quen viết các số biểu diễn ngày, tháng năm liên tiếp nhau để được một số tự nhiên có nhiều chữ số ... Ba số chẵn liên tiếp được viết vào 3 chiếc mũ, mỗi chiếc mũ được viết một số.

  Xem chi tiết
 • Bài 2. Ôn tập các phép tính với số tự nhiên

  Không thực hiện phép tính, hãy tìm các cặp biểu thức có giá trị bằng nhau. Mai mua hai gói bim bim hết số tiền là 18 000 đồngTính tổng tất cả các số trong hình bên bằng cách thuận tiện.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3. Ôn tập phân số

  Viết rồi đọc phân số chỉ số phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây: Cho biết số học sinh khối 5 tham gia các môn thể thao ở Câu lạc bộ thể thao của Trường Tiểu học Kim Đồng như sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 4. Phân số thập phân

  Các phân số nào dưới đây là phân số thập phân? Tìm phân số thập phân thích hợp.Viết các phân số sau thành phân số thập phân.

  Xem chi tiết
 • Bài 5. Ôn tập các phép tính với phân số

  Tính giá trị của biểu thức. Hai bạn Nam và Việt cùng chạy thi trên một đoạn đường. Sau một phút, Nam chạy được 3/5 quãng đường ... Thư viện của Trường Tiểu học Nguyễn Du có 2/3 số sách là sách giáo khoa

  Xem chi tiết
 • Bài 6. Cộng, trừ hai phân số khác mẫu số

  Có hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất chảy được 1/2 bể, Chọn dấu “+”, dấu “ –” thích hợp thay cho dấu “?”Để chia đều 5 chiếc bánh cho 6 người, hai bạn Nam và Rô-bốt đã đề xuất cách làm như hình

  Xem chi tiết
 • Bài 7. Hỗn số

  Viết và đọc hỗn số thích hợp với mỗi hình (theo mẫu). Hãy chỉ ra phần nguyên và phần phân số trong mỗi hỗn số. Nêu mỗi hỗn số thích hợp với mỗi vạch của tia số.

  Xem chi tiết
 • Bài 8. Ôn tập hình học và đo lường

  Rô-bốt đã vẽ một bức tranh như hình dưới đây. Bác Năm thu hoạch được 1 tấn 250 kg cam. Số cam đó được chia thành cam loại I và cam loại II. Tìm các cặp đường thẳng vuông góc, cặp đường thẳng song song ...

  Xem chi tiết
 • Bài 9. Luyện tập chung

  Sân trường của Trường Tiểu học Đoàn Kết dạng hình chữ nhật có chu vi 84m, Tìm phân số thập phân thích hợp. Một đoàn xe ô tô chở học sinh đi tham quan gồm 6 xe, mỗi xe chở 35 học sinh và 9 xe

  Xem chi tiết