Trùng roi di chuyển như thế nào? Trùng roi có màu xanh là nhờ?

Hãy đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng với ý trả lời đúng cho câu hỏi sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng với ý trả lời đúng cho câu hỏi sau:

+ Trùng roi di chuyển như thế nào?

- Đầu đi trước ☐

- Đuôi đi trước ☐

- Vừa tiến , vừa xoay ☐

- Thẳng tiến ☐

+ Trùng roi có màu xanh là nhờ

- Sắc tố ở màng cơ thể ☐

– Màu sắc của các hạt diệp lục ☐

- Màu sắc của điểm mắt ☐ 

– Sự trong suốt của màng cơ thể ☐

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trùng roi có đặc trưng là chiếc roi dài.

Lời giải chi tiết

+ Trùng roi di chuyển như thế nào

- Đầu đi trước  

- Đuôi đi trước

- Vừa tiến , vừa xoay 

- Thẳng tiến   

+ Trùng roi có màu xanh là nhờ  

- Sắc tố ở màng cơ thể

– Màu sắc của các hạt diệp lục 

- Màu sắc của điểm mắt

– Sự trong suốt của màng cơ thể 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close