Trùng giầy có hình dạng? Trùng giầy di chuyển như thế nào?

Trùng giày có hình dạng? Trùng giày di chuyển như thế nào? Hãy đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng với ý trả lời đúng cho câu hỏi sau: + Trùng giày có hình dạng: - Đối xứng ☐ - Không đối xứng ☐ - Dẹp như chiếc đế giày ☐ - Có hình khối như chiếc giày ☐ + Trùng giày di chuyển như thế nào? - Thẳng tiến ☐ - Vừa tiến, vừa xoay ☐

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng với ý trả lời đúng cho câu hỏi sau:

+ Trùng giày có hình dạng:

- Đối xứng ☐

- Không đối xứng ☐

- Dẹp như chiếc đế giày ☐

- Có hình khối như chiếc giày ☐

+ Trùng giày di chuyển như thế nào?

- Thẳng tiến ☐

- Vừa tiến, vừa xoay ☐

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trùng giày có tên gọi như vậy là do chúng có hình dạng giống chiếc đế giày

Lời giải chi tiết

+ Trùng giày có hình dạng :

- Đối xứng

- Không đối xứng 

- Dẹp như chiếc đế giày

- Có hình khối như chiếc giày 

+ Trùng giày di chuyển như thế nào

- Thẳng tiến

- Vừa tiến , vừa xoay

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close