Tác động của sinh vật có gì khác với tác động của đá mẹ và khí hậu trong sự hình thành đất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 64 SGK Địa lí 10

Quảng cáo

Đề bài

Tác động của sinh vật có gì khác với tác động của đá mẹ và khí hậu trong sự hình thành đất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích và so sánh.

Lời giải chi tiết

Tác động của sinh vật khác với tác động của đá mẹ và khí hậu trong sự hình thành đất:

- Đá mẹ: là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất, do đó quyết định thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới và ảnh hưởng đến nhiều tính chất đất.

- Khí hậu: Nhiệt và ẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đất thông qua quá  trình phong hóa.

- Sinh vật đóng vai trò chủ đạo trong sự hình thành đất:

+ Thực vật cung cấp chất hữu cơ, rễ thực vật bám vào các khe nứt của đá làm phá hủy đá.

+ Vi sinh vật phân giải xác sinh vật và tổng hợp thành mùn, động vật sống trong đất cũng làm biến đổi tính chất đất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài