Dựa vào hình 19.1 và 19.2. hãy cho biết: Sự phân bố các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất có tuân theo quy luật địa đới không? Hãy lần lượt kể tên từng kiểu thảm thực vật từ cực vé Xích đạo. Hãy lần lượt kể trên từng nhóm đất từ cực về Xích đạo.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 78 SGK Địa lí 10

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 19.1 và 19.2. hãy cho biết:

- Sự phân bố các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất có tuân theo quy luật địa đới không?

- Hãy lần lượt kể tên từng kiểu thảm thực vật từ cực vé Xích đạo.

- Hãy lần lượt kể trên từng nhóm đất từ cực về Xích đạo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc và phân tích bản đồ.

Lời giải chi tiết

 Sự phân bố các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất có tuân theo quy luật địa đới

Các kiểu thảm thực vật  và nhóm đất từ cực về Xích đạo (900 – 00)

TT

Kiểu thảm thực vật

Nhóm đất


1

Hoang mạc lạnh

Băng tuyết

2

Đài nguyên

Đất đài nguyên

3

Rừng lá kim

Đất pốt dôn

4

Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới

Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới

5

Thảo nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao

Đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng cỏ núi cao

6

Rừng cận nhiệt ẩm

Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm

7

Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt

Đất nâu rừng và cây bụi lá cứng

8

Hoang mạc và bán hoang mạc

Đất xám hoang mạc, bán hoang mạc

9

Xa van, cây bụi

Đất đỏ, nâu đỏ xavan

10

Rừng nhiệt đới, xích đạo

Đất đỏ vàng (feralit), đen nhiệt đới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài