Tại sao châu Âu và Đông Bắc Hoa Kì mạng lưới đường sắt có mật độ cao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 142 SGK Địa lí 10

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao châu Âu và Đông Bắc Hoa Kì mạng lưới đường sắt có mật độ cao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích và liên hệ.

Lời giải chi tiết

Đây là khu vực có nền công nghiệp phát triển sớm và mạnh mẽ nhất trên thế giới. Sự ra đời của ngành vận tải đường sắt đã đáp ứng yêu cầu vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm của nền công nghiệp TBCN phát triển lúc bấy giờ.

⟹ Vì vậy ở các nơi này có mật độ mạng lưới đường sắt cao.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài