Câu C2 trang 64 SGK Vật lý 11

Tại sao khi mắc một vôn kế V có điện trở không lớn ...

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao khi mắc một vôn kế V có điện trở không lớn vào hai đầu đoạn mạch MN thì cường độ dòng điện I trong đoạn mạch lại tăng lên và hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch này lại giảm nhỏ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Khi mắc một vôn kế V có điện trở không lớn vào hai đầu MN thì một phần dòng điện sẽ qua vôn kế.

Cường độ dòng điện qua nguồn: \(I = \dfrac{E}{{r + {R_0} + {R_{MN}}}}\)

Vì \({R_{MN}} = \dfrac{{{R_V}\left( {{R_A} + R} \right)}}{{{R_V} + \left( {{R_A} + R} \right)}}\) giảm nên I tăng lên.

Khi đó: \({U_{MN}} = E - I\left( {{R_0} + r} \right)\)  sẽ giảm

Quảng cáo
list
close
Gửi bài