Bài 1 trang 70 SGK Vật lý 11

Vẽ lại mạch điện và mô tả phương pháp xác định suất điện động và điện trở trong ...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ mạch điện và mô tả phương pháp xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa theo phương án thứ nhất trong thí nghiệm này.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Vẽ mạch điện:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Thực hiện đo các giá trị \(U\) và \(I\) tương ứng khi thay đổi \(R\).

Vẽ đồ thị mô tả mối quan hệ đó, tức \(U = f(I)\).

Áp dụng phương pháp xử lí kết quả đo được bằng đồ thị, ta vẽ được đường biểu diễn.

Ở đây dự đoán là một đường thẳng có dạng \(y = ax + b\). Đường thẳng này sẽ cắt trục tung tại \(U_0\) và cắt trục hoành tại \(I_m\). Xác định giá trị của \(U_0\) và \(I_m\) trên các trục.

Đồ thị vẽ được có dạng như hình sau:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Theo phương trình đồ thị, dựa vào công thức của định luật ôm cho toàn mạch 

ta có: \(U = E – I.(R_0 + r)\)

Khi \(I = 0\) ⇒ \(U_0= E\)

Khi \(U_0=0\) => \(I=I_m=\dfrac{E}{R_0+r}\)

Từ đó ta tính được \(E\) và \(r=\dfrac{E-I_mR_0}{I_m}\)

Quảng cáo
list
close
Gửi bài