Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.

  Điều chỉnh khoảng cách vật, thấu kính, màn chắn phù hợp để thu được ảnh thật từ một màn chắn.

 • pic

  Báo cáo thí nghiệm trang 222 SGK Vật lý 11

  Báo cáo thí nghiệm: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 223 sgk vật lý 11

  Giải bài 1 trang 223 SGK Vật lí 11. Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này.

 • pic

  Bài 2 trang 223 sgk vật lý 11

  Giải bài 2 trang 223 SGK Vật lí 11. Trình bày phương pháp đo tiêu cự của thấu kính phân kì L đã được thực hiện trong thí nghiệm này.

 • pic

  Bài 3 trang 223 sgk vật lý 11

  Giải bài 3 trang 223 SGK Vật lí 11. Có thể xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ khi tiến hành thí nghiệm này được không ?

 • pic

  Bài 4 trang 223 sgk vật lý 11

  Giải bài 4 trang 223 SGK Vật lí 11. Hãy nói rõ cách xác định đúng vị trí ảnh rõ nét của một vật hiện trên màn ảnh đặt ở phía sau của một thấu kính hoặc của một hệ thấu kính.

 • pic

  Bài 5 trang 223 sgk vật lý 11

  Giải bài 5 trang 223 SGK Vật lí 11. Hãy cho biết những nguyên nhân nào có thể gây nên sai số ngẫu nhiên của phép đo tiêu cự f thấu kính phân kì L trong thí nghiệm này.

 • pic

  Bài 6 trang 223 sgk vật lý 11

  Giải bài 6 trang 223 SGK Vật lí 11. Em hãy trình bày rõ các bước tiến hành thí nghiệm và vẽ hình minh họa sự tạo ảnh của vật.

Gửi bài