Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết về kính thiên văn

  Kính thiên văn là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt, có tác dụng tạo ảnh có góc trông lớn đối với những vật ở rất xa (các thiên thể).

 • pic

  Câu C1 trang 214 SGK Vật lý 11

  Giải Câu C1 trang 214 SGK Vật lý 11

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 216 sgk vật lý 11

  Giải bài 1 trang 216 SGK Vật lí 11. Nêu công dụng và cấu tạo của kính thiên văn.

 • pic

  Bài 2 trang 216 sgk vật lý 11

  Giải bài 2 trang 216 SGK Vật lí 11. Vẽ đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.

 • pic

  Bài 3 trang 216 sgk vật lý 11

  Giải bài 3 trang 216 SGK Vật lí 11. Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.

 • pic

  Bài 4 trang 216 sgk vật lý 11

  Giải bài 4 trang 216 SGK Vật lí 11. Giải thích tại sao tiêu cự vật kính của kính thiên văn phải lớn.

 • pic

  Bài 5 trang 216 sgk vật lý 11

  Giải bài 5 trang 216 SGK Vật lí 11. Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

 • pic

  Bài 6 trang 216 sgk vật lý 11

  Giải bài 6 trang 216 SGK Vật lí 11. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

 • pic

  Bài 7 trang 216 sgk vật lý 11

  Giải bài 7 trang 216 SGK Vật lí 11. Tính khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.

Gửi bài Gửi bài