Bài 4 trang 70 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 70 SGK Vật lí 11. Tại sao có thể mắc nối tiếp vôn kế với pin điện hóa ...

Đề bài

Tại sao có thể mắc nối tiếp vôn kế với pin điện hóa thành mạch kín để đo hiệu điện thế U giữa hai cực của pin, nhưng không được mắc nối tiếp miliampe kế với pin này thành mạch kín để đo cường độ dòng điện chạy qua pin ?

Lời giải chi tiết

+ Vôn kế có điện trở rất lớn nên dòng điện qua vôn kế rất nhỏ không ảnh hưởng đến số đo.

+ Miliampe kế có điện trở rất nhỏ nên dòng điện qua miliampe kế rất lớn sẽ ảnh hưởng nhiều đến dòng điện cần đo lẩm cho kết quả thí nghiệm không chính xác.

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải