Bài 2 trang 70 SGK Vật lý 11

Vẽ lại mạch điện và mô tả phương pháp xác định suất điện động ...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ mạch điện và mô tả phương pháp xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa theo phương án thứ hai trong thí nghiệm này.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Vẽ mạch điện và mô tả phương pháp xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa theo phương án thứ hai trong thí nghiệm này.

Lời giải:

a. Từ

\(I=I_A=\dfrac{E}{R+R_A+R_0+r}\)

Suy ra: \(\dfrac{1}{I}=\dfrac{1}{E}(R+R_A+R_0+r)\)

Đặt:

\(y=\dfrac{1}{I}; x=R\)

\(b=R_A+R_0+r\) suy ra \(y=\dfrac{1}{E}(x+b)\)

b. Căn cứ các giá trị của R và I trong phương án 1, ta tính các giá trị tương ứng của x và y.

c. Vẽ đồ thị \(y = f (x)\) biểu diễn gián tiếp mối liên hệ giữa I và R.

d. Xác định tọa độ của \(x_m\) và \(y_0\) là các điểm mà đồ thị trên cắt trục hoành và trục tung.

\(y=0\) suy ra \(x_m=-b=-(R_A+R_0+r\) suy ra \(r\)

\(x=0\) suy ra \(y_0=\dfrac{b}{E}\) suy ra \(E\)

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài