Câu C4 trang 66 SGK Vật lý 11

Trong mạch điện Hình 12.3, nếu để biến trở R hở mạch, ...

Quảng cáo

Đề bài

Trong mạch điện Hình 12.3, nếu để biến trở R hở mạch, thì số chỉ của vôn kế V sẽ bằng bao nhiêu? Số chỉ này có đúng bằng giá trị suất điện động \(\xi\) của pin điện hóa mắc trong mạch điện không?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Nếu để biến trở R hở mạch thì số chỉ của vôn kế V sẽ gần bằng suất điện động E của nguồn.

Số chỉ này không đúng bằng giá trị suất điện động E của pin điện hóa mắc trong mạch vì vẫn có một dòng điện rất nhỏ qua vôn kế V.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài