Câu 6.8 trang 196 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.8 trang 196 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Huyện lị Quảng Bạ tỉnh Hà Giang và huyện lị Cái Nước tỉnh Cà Mau cùng nằm ở \({105^0}\) kinh đông, nhưng Quảng Bạ ở \({23^0}\) vĩ bắc, Cái Nước ở vĩ độ \({9^0}\)bắc. Hãy tính độ dài cung kinh tuyến nối hai huyện lị đó (“Khoảng cách theo đường chim bay”), coi Trái Đất có bán kính 6378km.

Lời giải chi tiết

Độ dài cung kinh tuyến đó là \(\dfrac{{6378.14\pi }}{{180}} \approx 1558\left( {km} \right)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close