Câu 6.10 trang 197 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.10 trang 197 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Dùng máy tính bỏ túi, đổi số đo độ ra số đo rađian chính xác đến số thập phân thứ ba:

a) \({20^0}\);                           b) \( - {144^0}\);

c) \({2003^0}\);                       d) \({\pi ^0}\) .

 

Lời giải chi tiết

a) \( \approx 0,349\);              b) \( \approx  - 2,513\);

c) \( \approx 34,959\);             d) \( \approx 0,055\).

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close