Câu 6.13 trang 197 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.13 trang 197 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm số đo \({a^0}\) của góc lượng giác \(\left( {Ou,Ov} \right),0 \le \alpha  < 360\), biết một góc lượng giác cùng tua đầu, tia cuối với góc đó có số đo là:

\({395^0}; - {1052^0}; - {972^0};{\left( {20\pi } \right)^0}\)

Lời giải chi tiết

Các số \({a^0}\) cần tìm theo thứ tự là:

\({35^0};{28^0};{108^0};{\left( {20\pi } \right)^0}\left( { \approx {{62}^0}49'55''} \right)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close