Câu 6.12 trang 197 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.12 trang 197 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm số đo \(\alpha \) của góc lượng giác \(\left( {Ou,Ov} \right)\) với \(0 \le \alpha  < 2\pi \), biết một góc lượng giác cùng tia đầu, tia cuối với góc đó có số đo là:

\(\dfrac{{29\pi }}{4}; - \dfrac{{128\pi }}{3}; - \dfrac{{2003\pi }}{6};18,5.\)

 

Lời giải chi tiết

Các số \(\alpha \) cần tìm theo thứ tự là:

\(\dfrac{{5\pi }}{4};\dfrac{{4\pi }}{3};\dfrac{\pi }{6};\alpha  \approx 1,889\pi  \approx 5,934.\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close