Câu 6.9 trang 196 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.9 trang 196 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số đo độ của các cung lượng giác có số đo rađian sau:

a) \(\dfrac{{7\pi }}{3}\);                      b) \(\dfrac{{ - 17\pi }}{5}\);

c) \(\dfrac{{13\pi }}{6}\);                     d) -1,72.

Lời giải chi tiết

a) \({420^0}\);             b) \( - {612^0}\);

c) \({390^0}\);             d) \( - 1,72 \approx  - {98^0}32'55''\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close