Câu 6.44 trang 204 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.44 trang 204 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(\cos \alpha  = \dfrac{3}{4},\sin \alpha  > 0;\sin \beta  = \dfrac{3}{5},\cos \beta  < 0\).

Hãy tính \(\cos 2\alpha ,\sin 2\alpha ,\cos 2\beta ,\sin 2\beta ,\) \(\cos \left( {\alpha  + \beta } \right),\sin \left( {\alpha  - \beta } \right)\)

Lời giải chi tiết

\(\cos 2\alpha  = \dfrac{1}{8};\sin 2\alpha  = \dfrac{{3\sqrt 7 }}{8};\)

\(\cos 2\beta  = \dfrac{7}{{25}};\sin 2\beta  =  - \dfrac{{24}}{{25}}.\)

\(\cos \left( {\alpha  + \beta } \right) =  - \dfrac{3}{5}\left( {1 + \dfrac{{\sqrt 7 }}{4}} \right);\)

\(\sin \left( {\alpha  - \beta } \right) =  - \dfrac{1}{5}\left( {\sqrt 7  + \dfrac{9}{4}} \right).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài