Câu 6.48 trang 205 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.48 trang 205 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(\cos \alpha  = m\).

Hãy tính \({\cos ^2}\dfrac{\alpha }{2};{\sin ^2}\dfrac{\alpha }{2};{\tan ^2}\dfrac{\alpha }{2}\) theo m (giả sử \(\tan \dfrac{\alpha }{2}\) xác định)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}{\cos ^2}\dfrac{\alpha }{2} = \dfrac{{1 + \cos \alpha }}{2} = \dfrac{{1 + m}}{2};\\{\sin ^2}\dfrac{\alpha }{2} = \dfrac{{1 - \cos \alpha }}{2} = \dfrac{{1 - m}}{2};\\{\tan ^2}\dfrac{\alpha }{2} = \dfrac{{1 - m}}{{1 + m}}.\end{array}\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài