Câu 6 trang 95 SGK GDCD lớp 11

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?

Gợi ý làm bài:

-         Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số

-         Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động.

-         Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng chấp hành, đồng thời đấu tranh chống những hành vi vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm.

-         Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng nghề nghiệp đúng đắn để tích cực, chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

Quảng cáo

 • Câu 5 trang 95 SGK GDCD lớp 11

  Câu 5 trang 95 SGK GDCD lớp 11

  Trình bày phương hướng cơ bản nhằm giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay.

 • Câu 4 trang 95 SGK GDCD lớp 11

  Câu 4 trang 95 SGK GDCD lớp 11

  Nêu tình hình việc làm và mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước. Hãy tìm hiểu và nhận xét tình hình việc làm ở địa phương em.

 • Câu 3 trang 95 SGK GDCD lớp 11

  Câu 3 trang 95 SGK GDCD lớp 11

  Em hãy giải thích và nêu lên thái độ của mình đối với những quan niệm sau: Trời sinh voi, trời sinh cỏ; Đông con hơn nhiều của; Trọng nam khinh nữ.

 • Câu 2 trang 95 SGK GDCD lớp 11

  Câu 2 trang 95 SGK GDCD lớp 11

  Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

Gửi bài tập - Có ngay lời giải