Câu 5.12 trang 177 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5.12 trang 177 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Thời điểm mà các nhân viên của một công ti ngủ dậy mỗi buổi sáng được thống kê trong bảng phân bố tần suất ghép lớp sau (đơn vị : giờ) :

Lớp

Tần suất (%)

[4 ; 5]

7

[5 ; 6]

65

[6 ; 7]

24

[7 ; 8]

4

Tính số trung bình.

Lời giải chi tiết

Từ công thức tính số trung bình ta thấy

\(\overline x  = \frac{1}{N}\sum\limits_{i = 1}^m {{x_i}{n_i}}  = \sum\limits_{i = 1}^m {\frac{{{n_i}}}{n}{x_i}}  = \sum\limits_{i = 1}^m {{f_i}{x_i}} \)

Thay vào công thức trên ta được số trung bình là 5,75 giờ tức là 5 giờ 45 phút.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close