Câu 5.15 trang 178 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5.15 trang 178 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Trong một đề tài nghiên cứu về bệnh A, người ta ghi lại tuổi của 50 bệnh nhân mắc bệnh này. Số liệu thống kê được trình bày trong bảng phân bố tần số sau đây.

Lớp

Tần số

\(\left[ {15;19} \right]\)

10

\(\left[ {20;24} \right]\)

12

\(\left[ {25;29} \right]\)

14

\(\left[ {30;34} \right]\)

9

\(\left[ {35;39} \right]\)

5

 

N = 50

Tính số trung bình và độ lệch chuẩn.

Lời giải chi tiết

Số trung bình là 25,7. Độ lệch chuẩn là 6,23.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài